• ඉටිපන්දම්

  තව...
 • නිවස පිරිසිදු කිරීමේ මෙවලම

  තව...
 • මුළුතැන්ගෙයි පිරිසිදු කිරීමේ මාලාව

  තව...

අපගේ නිෂ්පාදන

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

අලුත් ආගමනය

අපි කවුද කියලා

ෂැංහයි නගරයට නුදුරින් වුක්සි ජියැන්ග්සු පළාතේ පිහිටා ඇති වුක්සි යුනියන් 2006 දී පිහිටුවන ලදී. අපි බිම මොප්, ජනෙල් මිරිකා, කොසු, කුස්සියට උපකරණ පිරිසිදු කිරීමේ බුරුසු, ඉටිපන්දම් සහ සුවඳ විලවුන් වැනි ගෘහ පිරිසිදු කිරීමේ මෙවලම් ඇතුළු ගෘහ සැපයුම් සඳහා වෘත්තීය අපනයනකරුවෙකි.2007 දී අපි ඉටිපන්දම් හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා.එතැන් සිට සෑම වසරකම අපගේ ව්‍යාපාරය වේගයෙන් දියුණු විය…

තව...
 • zhanshi
 • zhanshi
 • zhanshi
 • zhanshi
 • zhanshi
 • zhanshi
 • zhanshi